Om Föreningen

När Gösta Johansson själv fick möjlighet att beskriva Kungsviken, så som den var förr beskrev han den så här:

Hela samhället var uppbyggt kring båtbyggeriet. För många år sen, det var väl runt sekelskiftet, höll de på med 17 byggen i rad nedanför affären. De kunde nästan gå på båtar hela vägen. Flera kanske inte kunde arbeta med trä, de fick hitta på något annat. Men det rörde sej nästan uteslutande om sånt som hade med båtar att göra. Anton i Skogen som var far till Hjalmar på Långedrag, Martin Johansson och Gustav på Dammen, var drivare på gamla dar. Här var faktiskt flera som gick runt på varven och drev båtar och de hade rätt bra betalt. Kalle och Jacob på Näsudden, och Alfred som flyttade till Stocken och gifte sig. Alfred i Stocken, han var nog en av de allra frackaste. Han var här och drev jakter på min tid och jag skulle tro att han dev den siste galeasen hos Anders Matsa.

Smeden var förstås viktig och segelsömmare fanns på vissa ställen. Kanske inte så mycket här i viken, även om Abraham på Stycket sysslade lite med det. Vissa gubbar, som Abraham i Fundeskär, gick runt och inredde skansar och andra hade jobb med att blankskrapa båtar. De hyvlade inte bordläggningen när de byggde fiskebåtar och sånt förr, utan satte upp dom med ”sågeraggen” på. Undan för undan smordes hela båten med finsk tjära på utsidan. När den var bordlagd och hade torkat ett tag, blankskrapade de hela båten med trekantsskrapa. Han blev gul och grann och det gick pent att få den slät istället för att hyvla.Så fanns det såglag som gick runt med långsågen och slet. (Quirin)

Den bilden Gösta målar i Bertil Quirins bok är en bild av ett samhälle som i princip helt är uppbyggt kring båtbyggandet. Och så har det nästan alltid varit i Kungsviken och på Orust, båtbyggandet har spelat en central roll för människornas överlevnad, och båtbyggarkunskapen har levt och utvecklats fram till våra dagar. Kunskapen lever dessutom vidare genom att flera moderna varv, som Malö, Najad och Hallberg-Rassy, har startat här. Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv har bildats för att genom dokumentation och praktiskt arbete låta hantverkskunskapen aktivt leva vidare.Göstas varv med sin hela varvsmiljö där både byggnader, slip och brygga finns bevarade är en viktig länk för att förstå det historiska arvet.Varvet kommer att vara en arbetsplats och dessutom visa äldre båtar byggda på varvet av Gösta, hans far Julius, farbror Henrik och farfar Alfred. Det är den totala miljön som är unik och som måste bevaras.