Årsmöte 2022

 Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

Kallelse till årsmöte 14/5 2022, 13.00 i Brattås Cykelklubbs lokal, Henån

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om fastställande av årsbokslutets resultat-och balansräkningar
 10. Fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av årsavgift för 2023
 16. Sommarens program
 17. Inkomna motioner och skrivelser att behandla vid årsmötet
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

2022 års medlemsavgift är för enskild medlem 200 och för familj 300.

Medlemsavgiften kan betalas till föreningens bankgiro 5427-7892 eller via Swish: 1232680270.

I samband med inbetalningen behöver vi kompletta medlemsuppgifter (dvs namn på medlem/familjemedlemmar, adress, telefon och aktuell e-mail så att vi kan distribuera medlemsinformation löpande under året).

Vi hoppas på ert fortsatta medlemskap. Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla och nödvändig för vårt föreningsarbete. 

Väl mött till ett händelserikt och spännande 2022 önskar styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hjälp oss rädda varvet

Gösta Johanssons Varv är det enda kvarvarande varvet nere i Kungsviken på
Orust. Allt från vikingabåtar till dagens kända båtmärken som Malö, Najad och Hallberg-Rassy har sina rötter här.
Fastigheten Gröna Varvet har nu bjudits ut till försäljning och Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv har fått möjlighet att förvärva den.

Varvet är en kulturskatt som måste bevaras för framtiden!

Swisha gärna ditt bidrag på:
123 26 802 70
Eller sätt in på bankkonto: 8353-5 3635561-8
Var noga att skriva namn och vill du bli medlem får du gärna ange det.

Stort tack till alla som redan skänkt pengar!

Det kommer inte bli några aktiviteter i Kungsviken under Öppet varv i år men Polstjernan, Stens julle och och Leifs ”Josefin” kommer att ligga vid bryggan i Ellös 27-30 augusti.

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad, 200 kr per person och 300 kr per familj med hemmavarande barn under 18 år. Inbetalning via föreningens bankgiro 5427-7892 eller Swish 1232680270. Obs! Kom ihåg att ange namn (alla familjemedlemmar), adress och eventuell mailadress på inbetalningen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kalendarium 2020

3/12 -19 och framåt         Arbetsdagar på Polstjernan i Gröna Varvet
Onsdagar kl. 10.00

15/8                                     Årsmöte kl. 14.30. Kajutan, Henån.

3 – 5/7                                  Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Inställt.

11/7                                      Bassholmendagen. Inställt.

22 – 23/8                            Öppna Varv, visning av Gröna Varvet. Inställt.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemskap 2020

Medlemskap kan lösas både för enskild person och familj.

Medlemsavgifterna för 2020 är 200 kr per person eller 300 kr per familj med hemmavarande barn under 18 år.

Inbetalning via föreningens bankgiro 5427-7892 eller Swish 1232680270.
Obs! Kom ihåg att ange namn (alla familjemedlemmar) och adress på inbetalningen för vårt medlemsregister. Komplettera gärna med emailadress så lägger vi till dig i vår mailinglista. Då kommer du att få våra utskick.

Vill du stötta föreningen ytterligare tar vi gärna emot gåvor som kan sättas in på vårt bankgironummer eller Swishnummer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kalendarium 2019

4/12 -18 och framåt         Arbetsdagar på Polstjernan inför 100-årsjubiléet.

Polstjernangöra 2019      Tisdagar kl. 10.00

Vecka 6   2 – 10/2 2018    Föreningen deltar i Båtmässan i Göteborg

13/4                                     Årsmöte kl. 14.30. Kajutan, Henån.

28 – 29/6                            Deltagande in Nordisk Skutträff, Lysekil
http://www.vastkustskutorna.se/

5 – 7/7                                  Träbåtsfestivalen i Skärhamn

13/7                                      Bassholmendagen

24 – 25/8                            Öppna Varv, visning av Gröna Varvet

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemskap 2019

Medlemskap kan lösas både för enskild person och familj.

Medlemsavgifterna för 2019 är 150 kr per person eller 250 kr per familj med hemmavarande barn under 18 år.

Inbetalning via föreningens bankgiro 5427-7892 eller Swish 1232680270.
Obs! Kom ihåg att ange namn (alla familjemedlemmar) och adress på inbetalningen för vårt medlemsregister. Komplettera gärna med emailadress så lägger vi till dig i vår mailinglista.

Vill du stötta föreningen ytterligare tar vi gärna emot gåvor som kan sättas in på vårt bankgironummer eller Swishnummer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kick Off för 2019

Till medlemmarna i Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

Föreningen ser fram emot ett spännande år 2019. Året då Polstjernan fyller 100 år.

Det blir naturligtvis en av huvudpunkterna, men även många andra aktiviteter, under året som ligger framför oss.

För att kunna genomföra detta på bästa sätt inbjuds alla medlemmar till Kick Off i Röda Varvet, Kungsviken 1 december kl. 12.00.

Då blir det glögg, lussekatt, pepparkakor och mingel.

Meddela gärna om du kommer till Leif Martinsson 0706 685001 (underlättar planeringen).

Med en Kick Off vill vi stärka gemenskapen i föreningen och diskutera det kommande årets aktiviteter.

Det finns en ”Att Göra”-lista definierad för Polstjernan. Uppgifterna är tänkta att utföras i Röda Varvet på tisdagar med start kl. 10.00.

Ett tillfälle för intresserade medlemmar att vara med på.

Öppna Varv äger rum 23 – 25 augusti. Vi har startat planeringen och tänker göra något extra spännande.

Det och mer om planerna för 2019 får ni höra vid denna Kick Off.

 

Hjärtligt välkomna hälsar

Styrelsen för Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kalendarium 2018

14/12 -17 och framåt        Arbetsdagar på Polstjernan inför båtmässan.

Vecka 6   3 – 11/2 2018    Polstjernan och föreningen deltar i Båtmässan i Göteborg

26/5                                     Årsmöte i Gröna Varvet

7 – 8/7                                  Träbåtsfestivalen i Skärhamn

14/7                                      Bassholmendagen

20 – 21/7                             Kopia av Viksbåten besöker Gröna Varvet, rundrodd i västerled

FornkåreVästerledKungsvikenJuli18

21/7                                     Morlanda Hembygdsförening på varvsbesök

18/8                                    Tändkulemotorns dag, Lysekil, eventuellt

23/8                                    Kulturrådet Orust på varvsbesök

25 – 26/8                            Öppna Varv, visning av Gröna Varvet

A4_affischturistbyrå1808

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemsbrev. Röda Varvet 10/12 2017 om Polstjernan och Båtmässan

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv bildades 2005 med syfte att bevara den unika varvsmiljön och de båtbyggartraditioner den representerar.

Under de 12 år som gått sedan dess har varvet varit öppet för besök under Öppna Varvsdagarna då vi visar varvsmiljön, typiskt träbåtsbyggeri, historik och mycket mer. Vi ordnar även guidade besök för grupper. Föreningen har deltagit i arrangemang som utställningar på Bohusläns Museum och Västerhavsveckan etc.

Vid båtmässan i Göteborg (vecka 6, 2018) kommer Polstjernan att vara på plats och vi får ett utmärkt tillfälle att presentera föreningen och dess arbete.

Det är vår målsättning att bredda verksamheten framigenom varför vi behöver vara fler aktiva. För att gå vidare med detta bjuder vi in till Röda Varvet, Kungsviken, söndagen den 10/12 kl. 11.00. Då kan vi fika tillsammans (pepparkaka, kaffe, glögg etc.), utbyta tankar om föreningen och kanske jobba lite med Polstjernan inför Båtmässan.

Det skulle också vara till stor hjälp att få svar på några frågor vi diskuterat i styrelsen och gärna även fler uppslag och idéer till hur föreningen kan gå vidare.

 1. Vill Du vara med i styrelsen?
 2. Vill Du arbeta med egna båtprojekt i varvet under maj-sept (hyra in dig)?
 3. Vill Du lära dig att köra båten?
 4. Vill Du representera föreningen och vara med på båtmässan och andra arrangemang?
 5. Vad har Du för möjligheter att deltaga med praktiskt arbete

Du kan svara med mail till Leif Martinsson (Leif.Martinsson@safetech.nu) ,telefon 0706685001 eller genom att komma till Röda Varvet den 10/12.

Styrelsen för Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

genom Leif Martinsson, ordförande

Meddela gärna e-mail till moe.karlsson@telia.com så kan vi spara porto vid medlemsutskick.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemskap 2018

Medlemskap kan lösas både för enskild person och familj.

Medlemsavgifterna för 2018 är 150 kr per person eller 250 kr per familj med hemmavarande barn under 18 år.

Inbetalning via föreningens bankgiro 5427-7892
Obs! Kom ihåg att ange namn (alla familjemedlemmar) och adress på inbetalningskortet för vårt medlemsregister. Komplettera gärna med emailadress så lägger vi till dig i vår mailinglista.

Vill du stötta föreningen ytterligare tar vi gärna emot gåvor som kan sättas in på vårt bankgironummer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar