Glöggmingel i Gröna Varvet lördag 26:e november kl 16.00

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Äntligen! – Nu är varvet säkrat för framtiden

Vårt köp av Gösta Johanssons Varv är nu äntligen klart. Styrelsen har jobbat intensivt och vill nu passa på att tacka alla som bidragit på olika sätt. Utan bidragsgivare, medlemmar och andra som stöttat oss hade detta inte gått att lösa. Stort tack alla!

Nu börjar Gröna varvets nya fas och vi kommer att behöva er hjälp för att få till en trevlig och spännande framtid för varvet. Idéer saknas inte, men för att lyckas behöver vi nya krafter som kan få fart på allt. Välkomna att höra av er, vi ser verkligen fram emot att göra en nystart tillsammans.

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv
Gösta Dahlborg, Ordförande

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Öppet Varv 2022

Vi har bestämt att åter öppna vårt varv efter några år då vi under Öppet varv på Orust bara har varit med båtar och folk på Ellös vid Hallberg-Rassy:s Classiska båtbryggor. Men i år öppnar vi åter upp portarna på varvet i Kungsviken. Planeringen har varit kort men vi tror och hoppas att ni skall känna er hemma och vi tycker att det skall bli roligt och trevligt att träffa medlemmar och besökare på hemmaplan igen. Föreningen ser i dagsläget ljust på framtiden och vi behöver allt stöd vi kan få.

Så boka in sista helgen i augusti:

27/28 Augusti, Lördag 10-18, Söndag 10-16

VÄLKOMNA

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ljungkileortens hembyggsförening

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv
Vi kommer att finnas på plats när Lyckorna firar”Bygdens dagar på Lyckorna torp och kvarn”

2 juli 10.30 – 3 juli 15:00
Plats: Lyckorna Torp och Kvarn


Lyckorna var den plats där Polstjernan upplevde sina glans dagar och vårdades höst och vår på Lyckorna båtvarv.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsmöte 2022

 Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

Kallelse till årsmöte 14/5 2022, 13.00 i Brattås Cykelklubbs lokal, Henån

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om fastställande av årsbokslutets resultat-och balansräkningar
 10. Fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av årsavgift för 2023
 16. Sommarens program
 17. Inkomna motioner och skrivelser att behandla vid årsmötet
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

2022 års medlemsavgift är för enskild medlem 200 och för familj 300.

Medlemsavgiften kan betalas till föreningens bankgiro 5427-7892 eller via Swish: 1232680270.

I samband med inbetalningen behöver vi kompletta medlemsuppgifter (dvs namn på medlem/familjemedlemmar, adress, telefon och aktuell e-mail så att vi kan distribuera medlemsinformation löpande under året).

Vi hoppas på ert fortsatta medlemskap. Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla och nödvändig för vårt föreningsarbete. 

Väl mött till ett händelserikt och spännande 2022 önskar styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hjälp oss rädda varvet

Gösta Johanssons Varv är det enda kvarvarande varvet nere i Kungsviken på
Orust. Allt från vikingabåtar till dagens kända båtmärken som Malö, Najad och Hallberg-Rassy har sina rötter här.
Fastigheten Gröna Varvet har nu bjudits ut till försäljning och Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv har fått möjlighet att förvärva den.

Varvet är en kulturskatt som måste bevaras för framtiden!

Swisha gärna ditt bidrag på:
123 26 802 70
Eller sätt in på bankkonto: 8353-5 3635561-8
Var noga att skriva namn och vill du bli medlem får du gärna ange det.

Stort tack till alla som redan skänkt pengar!

Det kommer inte bli några aktiviteter i Kungsviken under Öppet varv i år men Polstjernan, Stens julle och och Leifs ”Josefin” kommer att ligga vid bryggan i Ellös 27-30 augusti.

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad, 200 kr per person och 300 kr per familj med hemmavarande barn under 18 år. Inbetalning via föreningens bankgiro 5427-7892 eller Swish 1232680270. Obs! Kom ihåg att ange namn (alla familjemedlemmar), adress och eventuell mailadress på inbetalningen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kalendarium 2020

3/12 -19 och framåt         Arbetsdagar på Polstjernan i Gröna Varvet
Onsdagar kl. 10.00

15/8                                     Årsmöte kl. 14.30. Kajutan, Henån.

3 – 5/7                                  Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Inställt.

11/7                                      Bassholmendagen. Inställt.

22 – 23/8                            Öppna Varv, visning av Gröna Varvet. Inställt.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemskap 2020

Medlemskap kan lösas både för enskild person och familj.

Medlemsavgifterna för 2020 är 200 kr per person eller 300 kr per familj med hemmavarande barn under 18 år.

Inbetalning via föreningens bankgiro 5427-7892 eller Swish 1232680270.
Obs! Kom ihåg att ange namn (alla familjemedlemmar) och adress på inbetalningen för vårt medlemsregister. Komplettera gärna med emailadress så lägger vi till dig i vår mailinglista. Då kommer du att få våra utskick.

Vill du stötta föreningen ytterligare tar vi gärna emot gåvor som kan sättas in på vårt bankgironummer eller Swishnummer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kalendarium 2019

4/12 -18 och framåt         Arbetsdagar på Polstjernan inför 100-årsjubiléet.

Polstjernangöra 2019      Tisdagar kl. 10.00

Vecka 6   2 – 10/2 2018    Föreningen deltar i Båtmässan i Göteborg

13/4                                     Årsmöte kl. 14.30. Kajutan, Henån.

28 – 29/6                            Deltagande in Nordisk Skutträff, Lysekil
http://www.vastkustskutorna.se/

5 – 7/7                                  Träbåtsfestivalen i Skärhamn

13/7                                      Bassholmendagen

24 – 25/8                            Öppna Varv, visning av Gröna Varvet

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Medlemskap 2019

Medlemskap kan lösas både för enskild person och familj.

Medlemsavgifterna för 2019 är 150 kr per person eller 250 kr per familj med hemmavarande barn under 18 år.

Inbetalning via föreningens bankgiro 5427-7892 eller Swish 1232680270.
Obs! Kom ihåg att ange namn (alla familjemedlemmar) och adress på inbetalningen för vårt medlemsregister. Komplettera gärna med emailadress så lägger vi till dig i vår mailinglista.

Vill du stötta föreningen ytterligare tar vi gärna emot gåvor som kan sättas in på vårt bankgironummer eller Swishnummer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar